Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Öğretmenler Caddesi No. 14, 06530 Balgat, Ankara. Telefon (0312) 284 45 00/275, (0312) 284 45 00/409|cuhfd@cankaya.edu.tr

Yayın İlkeleri

Yayın İlkeleri2016-03-08T13:01:12+00:00

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 

 1. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
   
 2.  Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.
 1. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir. Çeviriler yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmelidir.
 1.  Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar, Times New Roman karakterinde ana metin 1,5 satır aralığında ve 11 punto, dipnotların ise 9 punto olarak hazırlanması ve 30 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Çalışmalar, bir nüsha çıktısı ile birlikte A4 boyutu üzerinden üstten 6 cm., alttan 5 cm., sağ ve soldan 4,5 cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergi editörlüğü’ne e-posta ile  veya CD ile gönderilmelidir. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidirler.
 1. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basılmak üzere” sundukları kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.
 1. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, ilgili alan editörlerinden birisine gönderilir. Alan editörü makaleyi kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adlarını metinden çıkararak hakeme gönderir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz.  Sonuçlandırılan yazılar Alan editörü tarafından Yayın Kuruluna kararla birlikte teslim edilir.
 1. Alan editörü tarafından  sonuçlandırılan  çalışmalarla ilgili tüm yazışmalar  dergi yönetimi tarafından yapılır. 
 1. Dergide yayınlanan eserleri değerlendiren hakemlerin isimleri iki sayıda bir yayınlanır.
 1. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesimevzuat değerlendirmesi , derlemeler ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır.  Yayın Kurulu tarafından alan uzmanlarına talep üzerine yazdırılacak “mevzuat değerlendirmesi, derlemeler vb.” yazılarda ilgiliye yazı başına bir telif ücreti ödemesi yapılır.
 1. Yazarlar, hakem denetiminden geçerek yayımlanmak üzere kabul edilen makaleleri için yayın haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.
 1. Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yaralanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.
 1. Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğabilecek tüm sorumluluklar yazarlara aittir.