Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Yayın İlkeleri

 

1. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2016 yılından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM hukuk veri tabanında dizinlenmekte olan hakemli bir dergidir. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

2. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmaların kamu hukuku, özel hukuk ve ekonomi-maliye alanlarına ilişkin ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir.

3. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide yabancı dilde yazılara da yer verilmektedir. Yazılar Türkçe veya yabancı dillerden herhangi birinde yazılmış olsalar dahi, her bir yazıda en az 100, en çok 200 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi gereklidir. Çeviriler yayımlanmış olduğu dildeki asıl nüshası ile birlikte gönderilmelidir.

4. Yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar, Times New Roman karakterinde ana metin 1,5 satır aralığında ve 11 punto, dipnotların ise 9 punto olarak hazırlanması ve 30 sayfayı geçmemesi gerekmektedir. Çalışmalar, bir nüsha çıktısı ile birlikte A4 boyutu üzerinden üstten 6 cm, alttan 5 cm, sağ ve soldan 4,5 cm. olarak ayarlanmış bir şekilde dergi editörlüğüne e-posta ile veya CD ile gönderilmelidir. Word programındaki otomatik başlıklandırmalar kullanılmamalıdır. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-mail adreslerini bildirmelidirler.

5. Yazarların dergiye gönderdikleri yazılarının denetimini yapmış oldukları ve bu haliyle “basılmak üzere” sundukları kabul edilir. Bilimsellik ölçütlerine uyulmadığı ve olağanın üzerinde yazım yanlışlarının tespit edildiği yazılar, Yayın Kurulu tarafından geri çevrilir.

6. Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemi uyarınca yazar adları metinden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazarlara yazının hangi hakeme gönderildiği ile ilgili bilgi verilmez. Hakem raporunda düzeltme istenmesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporunun olumsuz olması durumunda, ikinci bir hakem incelemesi yapılmaz.

7.Dergide yayınlanan eserleri değerlendiren hakemlerin isimleri iki sayıda bir yayınlanır.

8. Dergide, hakem denetiminden geçen çalışmalar dışında, kitap incelemesi, mevzuat değerlendirmesi, derlemeler, çeviriler ve bilgilendirici notlara da yer verilir. Bu nitelikteki yazıların kabulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu tarafından yapılır. Yayın Kurulu tarafından alan uzmanlarına talep üzerine yazdırılacak “mevzuat değerlendirmesi, derlemeler vb.” yazılarda ilgiliye yazı başına bir telif ücreti ödemesi yapılır.

9. Yazarlar, hakem denetiminden geçerek yayımlanmak üzere kabul edilen makaleleri için yayın haklarını Üniversiteye devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

10. Çalışmaların sonunda, çalışmalarda kullanılan kaynakların yazar soyadına göre alfabetik sıraya dizildiği kaynakçaya yer verilmelidir. Yararlanılan kaynaklara ilişkin metin içindeki atıflar, her bir sayfa sonunda dipnot olarak gösterilmelidir.

11. Dergide yayınlanan çalışmalarda ileri sürülen görüşlerden dolayı doğabilecek tüm sorumluluklar yazarlara aittir.