Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Öğretmenler Caddesi No. 14, 06530 Balgat, Ankara. Telefon (0312) 284 45 00/275, (0312) 284 45 00/409|cuhfd@cankaya.edu.tr

Hakkında

Hakkında 2018-02-08T10:22:48+00:00

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Çankaya Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, Rektör, Çankaya Üniversitesi


Editör
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ar. Gör. Aziz Erman BAYRAM

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TURHAN 
Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İlker KILIÇ  

Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR
Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR
Yrd. Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA 

Danışma Kurulu

Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE, Ankara Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Berat Lale AKKUTAY, Gazi Üniversitesi 
Dr. Dilhun AYAYDIN, Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Emel BADUR, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Mertol CAN, Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. G. Çağlar ÇOPUROĞLU, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU, Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. H. Reyhan DEMİRCİOĞLU, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burcu ERTEM, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Ali Uğur ERİŞ, Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İ. Uğur ESGÜN, Akdeniz Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Nadi GÜNAL, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE Yıldırım Beyazıd Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şirin GÜVEN, Çankaya Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU, Çankaya Üniversitesi 
Doç. Dr. Dilşad KESKİN, Gazi Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal OĞUZ, Çankaya Üniversitesi

Prof. Dr. Erdal ONAR, Bilkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. H. Tolunay OZANEMRE YAYLA, Çankaya Üniversitesi 
Doç. Dr. Cüneyt OZANSOY, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Nizam ÖNEN, Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN, İstanbul Şehir Üniversitesi 
Prof. Dr. Bilge ÖZTAN
Prof. Dr. Fırat ÖZTAN
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, Çankaya Üniversitesi 
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Süha TANRIVER, Ankara Üniversitesi    
Yrd. Doç. Dr. Gamze TURAN BAŞARA, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TURHAN, Çankaya Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Eser US, Çankaya Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Cem Duran UZUN, Çankaya Üniversitesi 
Yrd. Doç. Dr. Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ, Atılım Üniversitesi
Doç. Dr. Abdulkerim YILDIRIM, Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL
Prof. Dr. Yahya Kazım ZABUNOĞLU
   

 

 

 


*Danışma Kurulu’ndaki isimler soyadlarına göre alfabetik sırayla yazılıdır.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ ALAN EDİTÖRLERİ LİSTESİ

MEDENİ HUKUK

PROF. DR. ERZAN ERZURUMLUOĞLU
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

PROF. DR. BİLGE ÖZTAN
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

PROF. DR. CEMAL OĞUZ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANAYASA HUKUKU

PROF. DR. ERDAL ONAR
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

PROF. DR. MEHMET TURHAN
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

PROF. DR. MUSTAFA ERDOĞAN
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

TİCARET HUKUKU

PROF. DR. FIRAT ÖZTAN
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 

CEZA HUKUKU

PROF. DR. DOĞAN SOYASLAN
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DEVLETLER GENEL  HUKUKU

DOÇ. DR. CAHİT ABDULLAHZADE
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DEVLETLER ÖZEL HUKUKU

PROF. DR. BİLGE TANRIBİLİR
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İŞ HUKUKU

PROF. DR. HAMDİ MOLLAMAHMUTOĞLU
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İDARE HUKUKU

DOÇ. DR. CÜNEYT OZANSOY
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

MEDENİ USUL HUKUKU

PROF. DR. SÜHA TANRIVER
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ROMA HUKUKU

PROF. DR. NADİ GÜNAL
ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

MALİ HUKUK

PROF. DR. NURETTİN BİLİCİ
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

Eski Çankaya University Journal of Law  dergisi sayılarını ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.