ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

Çankaya Üniversitesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Can ÇOĞUN, Rektör, Çankaya Üniversitesi.

 

Editör
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Arş. Gör. Aziz Erman BAYRAM

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet TURHAN                               Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR                   

Doç. Dr. Emel BADUR                                         Dr. Öğr. Üyesi İlker KILIÇ

Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA 

Danışma Kurulu*

Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Ali ACAR, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Berat Lale AKKUTAY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Dilhun AYAYDIN, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Emel BADUR, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Uğur BAYILLIOĞLU, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Mertol CAN, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi G. Çağlar ÇOPUROĞLU, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Sahir ÇÖRTOĞLU, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi H. Reyhan DEMİRCİOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Begüm DİLEMRE ÖDEN, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ERTEM, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Erzan ERZURUMLUOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ali Uğur ERİŞ, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Nadi GÜNAL, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Seldağ GÜNEŞ PESCHKE, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Şirin GÜVEN, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Elvan KEÇELİOĞLU, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Dilşad KESKİN, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Funda KILIÇ, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ, Atılım Üniversitesi
Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal OĞUZ, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal ONAR, Bilkent Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi H. Tolunay OZANEMRE YAYLA, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Cüneyt OZANSOY, Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Nizam ÖNEN, Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Ergun ÖZBUDUN, İstanbul Şehir Üniversitesi
Prof. Dr. Bilge ÖZTAN
Prof. Dr. Fırat ÖZTAN
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Süha TANRIVER, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze TURAN BAŞARA, Çankaya Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TURAN, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Eser US, Çankaya Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Cem Duran UZUN, Çankaya Üniversitesi
Doç. Dr. Aldulkerim YILDIRIM, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL

 


*Danışma Kurulu’ndaki isimler soyadlarına göre alfabetik sırayla yazılıdır.